BRANISLAV BUKVIAR – WEALTH IDEAS, s.r.o., so sídlom L. Novomeského 1752/7, 979 01 Rimavská Sobota.

IČO: 46572414

DIČ: 2023442080

Zápis v ORSR: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl.č.21732/S

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

Telefónne číslo: 048/412 49 69, 048/415 18 73

Kontakt:

PharmDr.  LENKA BUKVIAROVÁ

sociálne siete: Facebook Messenger

e-mail: info@webzdravejrodiny.sk

telefónny kontakt: +421 915 500 753

Bankové spojenie:

IBAN: SK8283300000002501724938

číslo účtu: 1527753003

kód banky: 1111

SWIFT/BIC: FIOZSKBA