Branislav Bukviar – WEALTH IDEAS, s.r.o., so sídlom L. Novomeského 1752/7, 979 01 Rimavská Sobota.

IČO: 46572414, DIČ: 2023442080. Zápis v ORSR: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.21732/S

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica. tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 

Kontakty – e-shop a redakcia:

messenger

info@webzdravejrodiny.sk

+915500753

Bankové spojenie:

IBAN: SK8283300000002501724938

číslo účtu: 1527753003

kód banky: 1111

SWIFT/BIC: FIOZSKBA