„Message“ alebo to najdôležitejšie z tohto videa

  1. O podporu imunity sa treba starať celý rok, nie len na jeseň a v zime.

  2. Detská imunita sa vyvíja až do puberty.

  3. Imunita dieťaťa závisí od mnohých faktorov, napr. od genetiky, životného štýlu matky počas tehotenstva a jej životného prostredia, spôsobu a času pôrodu a od skorého postnatálneho obdobia: výživy, režimu a životného prostredia dieťaťa.

  4. Pasívnu imunitu dieťaťa predstavujú imunoglobulíny (protilátky) získané od matky počas tehotenstva (transplacentárne) a materské mlieko

  5. Vrodenú imunitu predstavujú prirodzené bariéry tela (koža, sliznice) a nešpecifická imunita.

  6. Zaradenie dieťaťa do kolektívu je pre imunitu extrémne náročné.

Moje doporučenia:

  1. Dodržiavajte šestonedelie a chráňte tak dieťa pred zbytočnými mikrobiálnymi vplyvmi. Najviac sa to týka predčasne narodených detí.

  2. Ak je to možné, dojčite. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča exkluzívne (výhradné) dojčenie minimálne 6 mesiacov.

  3. Dobre uvážte zaradenie do kolektívu. Čím je dieťa mladšie, tým je jeho imunita slabšia a chorobnosť tak bude pri mladších deťoch pravdepodobne vyššia.